► Naše službyDezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia

DDD činnosť

Úprava zeleneProfesionálna deznifekcia interiérov a exteriérov

-      profesionálna dezinfekcia realizovaná formou postreku alebo suchej hmly
  • administratívne budovy
  • obchodné priestory a ich sklady
  • bytové domy
  • výrobné priestory
  • nemocnice
  • potravinárske prevádzky

Deratizácia

Dezinsekcia