► Naše službyČistenie vzduchotechniky

Čistenie vzduchotechniky

VzduchotechnikaProces čistenia vykonávame v štyroch fázach:
 

1.fáza - návšteva objektu a prieskum VZT systému

 
Prieskum ventilačného potrubia sa vykonáva pred samotným čistením, s cieľom zistiť technický stav a stupeň znečistenia. Na prieskum VZT rozvodov používame mobilnú kameru so záznamovým zariadením prispôsobenú do VZT rozvodov. 
 

2.fáza - realizácia výkonu čistenie VZT

 
Čistenie VZT rozvodov prebieha za pomoci čistiaceho zariadenia a vysokovýkonného odsávacieho ventilátora.  Na prístup čistiaceho zariadenia do potrubia sa používajú revízne otvory. Na čistiacom zariadení sú osadené flexibilné rotačné kefy určené pre potrubia o rozmeroch 60-1200 mm. Uvoľnené nečistoty sú odsávané pomocou vysokovýkonného odsávacieho ventilátora s filtráciou G3 – H13.
 

3.fáza – kontrola čistoty VZT potrubia

 
Kontrola čistoty VZT potrubia sa vykonáva vždy po ukončení čistenia, pričom stav čistoty potrubia zaznamenáva mobilná kamera so záznamovým zariadením.
 

4.fáza – dezinfekcia VZT

 
V prípade potreby sa celé VZT potrubie vydezinfikuje dezinfekčným roztokom.