► Naše službyProfylaktika

Profylaktika výpočtovej techniky

Profilaktika PC

Čo je profylaktika ?


Je to preventívna údržba výpočtovej techniky. Profylaktika spočíva v profesionálnom vyčistení a následnom testovaní techniky. Nejedná o správu softvéru, či systému zariadení. Ide o predchádzanie vzniku porúch vašich počítačov, počítačových sietí, periférií a iných zariadení.

Prečo vykonávať profylaktiku ?

Najväčším nepriateľom výpočtovej techniky je prach. Pri nasadení počítačov v prašnom prostredí, ale i v prostredí štandardných kancelárií dochádza po určitom čase k usadzovaniu prachu a nečistôt na ťažko dostupných miestach výpočtovej techniky. Keďže prach je za určitých podmienok vodivý môže spôsobiť chybovosť v dátach počítačov, alebo poruchu počítačových zdrojov, základných dosiek, procesorov, grafických kariet… Podobná skúsenosť je so zariadeniami na prenos dát, DVD, CD, FDD …
V neposlednom rade ide o estetické a zdravotné hľadisko. Nedávne štúdie odborníkov zistili, že na počítačových klávesniciach a myšiach sa nachádzajú miliardy mikróbov klávesnice, myši, počítačové skrine, monitory a iné periférie nebývajú čistené z oprávnených obáv poškodenia zariadenia..
Pracoviská s výpočtovou technikou sa v minulých obdobiach umiestňovali do špeciálne upravených klimatizovaných, bezprašných priestorov. Pokiaľ zariadenia výpočtovej techniky s nepretržitou prevádzkou nie sú podobne chránené, bývajú vystavené riziku zanesenia prachom, zastavenia chladiacich ventilátorov, s následkom ich poškodenia. Jedná sa o počítačové servery , routre, switche, ale aj sieťové tlačiarne, modemy, záložné zdroje atď.
Kde a čím profylaktiku vykonávame
Profylaktiku vykonávame na pracovisku zákazníka, za minimálneho narušenia práce vašich zamestnancov. U zložitých zariadení vykonávame dielenskú údržbu v našej firme.
V prípade požiadavky možno údržbu uskutočniť mimo pracovnú dobu (servery, sieťové komponenty…).
Čistenie sa vykonáva špeciálnymi antistatickými prípravkami pre údržbu a čistenie výpočtovej techniky.

Periodicita

Prichádzame s ponukou pravidelnej alebo jednorázovej profylaktiky výpočtovej techniky. Skúsenosti zákazníkov ukazujú, že aj kancelárske prostredie vyžaduje čistenie aspoň 1 krát do roka. V prašnom prostredí minimálne 2x ročne. Pravidelné čistenie v dlhodobom meradle obmedzuje počet porúch a tím znižuje náklady na opravy a prispieva k lepšiemu obrazu vašej firmy pred zákazníkmi.

Počítače monitory a klávesnice

Do vnútra počítačov sa dostáva prach so vzduchom privádzaným chladiacimi ventilátormi. Prach sa dostáva do ložísk chladiacich ventilátorov. V prípade, že sa zastaví ventilátor na procesore, grafickej karte nebo v zdroji, môže to viesť k strate vašich dát, alebo zničeniu komponentov počítača. Ďalšími častými závadami počítačov sú závady DVD/CD RW/ROM a disketových mechaník, kde sa usadí prach na optickej šošovke nebo na hlavičke. Väčšinou to vedie k obmedzenej až úplnej nefunkčnosti zariadenia.
Pri monitoroch, klávesniciach a myšiach, ide predovšetkým o estetickú stránku, pretože špinavý monitor, alebo špinavá klávesnice či myš skutočne nie je peknou vizitkou firmy. Pokiaľ sa pri jednom počítač strieda viacero osôb /počítačové učebne, internetové kaviarne, počítačové kasy…/ je zdravotné hľadisko veľmi dôležité. Drobné opravy klávesníc a myší sú súčasťou profylaktiky, väčšie sa riešia výmenou zariadenia. Vnútorné čistenie monitorov sa väčšinou vykonáva až pri ich prípadnom servise.

Tlačiarne

Poruchy tlačiarní možno zhrnúť do dvoch skupín. Nekvalitná tlač a zasekávanie sa papiera počas tlače (vstup, dráha, výstup). Prvým z dôvodov nekvalitnej tlače je tonerový prach usadený na optických šošovkách a zrkadlách laserových tlačiarní, druhým zapečený toner na zapekacích valcoch. Prach a útržky z papiera usadený na gumových valcoch tlačiarní spôsobuje zasekávanie papierov v tlačiarňach. Naša skúsenosť hovorí, že podstatná časť tlačiarní na ktorých sa nerobí pravidelná profylaktika sa dostáva do servisu na výmenu komponentov. ako sú podávače papiera, zapekacie pece …